Day: October 18, 2023

Nyheter

Disc Modellen: Mänsklig Beteendevetenskap som Kärnan i Framgångsrika Organisationer

I en värld där affärslandskapet ständigt skiftar och arbetsplatserna blir alltmer diversifierade, spelar en djupgående förståelse för mänskliga beteenden en central roll. “Disc modellen”, med sin vetenskapliga och systematiska approach, står som ett viktigt verktyg för att avkoda mänskliga dynamiker på arbetsplatsen. Kärnan i Disc Modellen För den som inte är bekant med den, delar […]

Read More